top of page

EPB-Verslaggeving

EPB-eisen :

 

Indien u een gebouw in vlaanderen optrekt en daarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft, dient deze te voldoen aan bepaalde energienormen : nl de EPB-eisen

 

EPB-eisen hangen af van

 - de bestemming van het gebouw

 - de aard van de werken

 - jaar van aanvraag stedenbouwkundige vergunning

 

De EPB eisen worden strenger en strenger, zo is het de bedoeling de woningen tegen 2021 bijna energieneutraal te bouwen.

 

Factoren mbt tot EPB:

 - Het niveau van thermische isolatie (K-peil)

 - De energieprestatie (E-peil)

 - Het binnenklimaat (ventilatie en oververhitting) -

 - De technische installaties

 - Hernieuwbare energie

Hoe gaan wij te werk :

Na onze aanstelling door de bouwheer maken wij de berekeningen voor de startverklaring van uw gebouw. Uitgaande van het plan van de architect wordt de startverklaring opgemaakt.  De startverklaring dient elektronisch ingediend te worden bij de Vlaamse overheid. ( VEKA).

Tijdens de werken verzamelen wij zoveel mogelijk gegevens van gebruikte materialen, u zal ook verschillende mails ontvangen voor het aanleveren van gegevens. Pas nadat alle gegevens in ons dossier zitten, kunnen we overgaan tot definitieve EPB aangifte.

Bij nieuwbouwprojecten krijgt u samen met de EPB-aangifte een EPC attest. Bij verbouwingen dient dit in later fase nog opgemaakt te worden. ( zie EPC op onze site)

 

Uiteraard kunnen wij dit voor alle types van gebouwen.

 

REFERENTIES
bottom of page