top of page

 Landmeten 

Sinds 1964 zijn wij actief in de wereld van het landmeten. Pierre Declercq startte toen zijn éénmanszaak op. Deze werd later overgenomen door zijn kinderen. 

Sindsdien is het ir. Sybille Declercq die zijn levenswerk voortzet.

                                                                                         DIENSTEN 

                 Landmeetkunde 

 • Opmeting van bestaande toestand

 • PV van afpaling 

 • PV van afbakening/opsplitsing

 • Uitzetwerken

 • Hoogtemetingen 

                 Schattingen

 • Aankoop/Verkoop

 • Nalatenschap

 • Verdeling bij echtscheiding 

         Plaatsbeschrijvingen

 • Locatieve plaatsbeschrijving bij aanvang en einde huur 

 • Constructieve plaatsbeschrijving bij aanvang en einde werken

       Gemotiveerd verslag

 • Ter bepaling van de aandelen in de gemeenschappelijke delen 

 • Ter wijziging van de aandelen in de gemeenschappelijke delen

               Verkavelingen

 • Ontwerp en aanvraag verkavelingen 

 • Verkavelingswijzigingen 

 • Aanvraag stedenbouwkundige handelingen 

Voor meer informatie betreffende onze totpgrafische diensten verwijs ik u graag door naar ons zusterbedrijf

bottom of page