top of page

Ventilatieverslaggeving : 

Sinds 1 januari 2016 is men verplicht een ventilatieverslaggever aan te stellen bij nieuwbouwwoningen en grondige energetische verbouwingen. 

De ventilatieverslaggever moet erkend zijn door een kwaliteitsorganisatie , die op haar beurt erkend is door het VEKA. 

Taken van de ventilatieverslaggever: 

Voor de start van de werken stelt de verslaggever een ventilatievoorontwerp op, waarbij vermeld wordt welk ventilatiesysteem er gekozen werd. Eveneens worden de componenten en de ruimtelijke impact weergegeven. 

Het ventilatievoorontwerp moet ingediend worden bij de databank van de kwaliteitsorganisatie voor ventilatie, en doorgestuurd naar de EPB-verslaggever voor de opmaak van zijn startverklaring. 

Na de werken dient de ventilatieverslaggever het ventilatieprestatieverslag op te maken en op te laden bij de databank van de kwaliteitsorganisatie. 

Het ventilatieprestatieverslag geeft de kenmerken en de behaalde prestaties van het geplaatste ventilatiesysteem en toont de kwaliteit ervan. 

Dit verslag dient eveneens doorgestuurd te worden naar de EPB-verslaggever om op te nemen in zijn definitieve aangifte. 

bottom of page